ดาวน์โหลดโปรแกรม
  ChronicLink v4.2 Build 20/06/2560
Download
ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งใหม่ -> [Windows 32 bits] [Windows 64 bits]
ชุดติดตั้งสำหรับ Update จากเวอร์ชั่นก่อน (กรณีได้ติดตั้ง version ก่อนไว้แล้ว) -> [Windows 32/64 bits]
 
มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 117,243 ครั้ง นับจาก 1 กรกฎาคม 2554
(ดาวน์โหลด ณ 22 กรกฎาคม 2560 จำนวน 93,044 ครั้ง)