หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ประเมินผลตัวชี้วัด |     ค้นหาข้อมูล
Log In เข้ากรอกรายงาน   ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เมนูหลัก
ระบบรายงานปีอื่น ๆ
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ปิดระบบรายงานชั่วคราวเพื่อรวบรวมข้อมูลประเมินผลตัวชี้วัดนิเทศงานผสมผสานครับ

กำหนดการประเมินความครบถ้วนและทันเวลา ปีงบประมาณ 2561
เดือน
ความทันเวลา
เดือน
ความทันเวลา
เดือน
ความทันเวลา
เดือน
ความทันเวลา
ต.ค.60
20 พ.ย. 60
พ.ย.60
6 ธ.ค. 60
ธ.ค.60
5 ม.ค.61
ม.ค.61
9 ก.พ. 61
ก.พ.61
5 มี.ค. 61
มี.ค.61
5 เม.ย. 61
เม.ย.61
7 พ.ค.61
พ.ค.61
5 มิ.ย. 61
มิ.ย.61
5 ก.ค. 61
ก.ค.61
6 ส.ค. 61
ส.ค.61
5 ก.ย.61
ก.ย.61
30 ก.ย. 61
* งานประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง โทร 074 613127 ต่อ 305
กระดานถาม - ตอบ 10 คำถามล่าสุด
รายงานข้อผิดพลาดหรือคำแนะนำสำหรับระบบรายงาน ปี 2561 (โดย จิรพงษ์ แสงทอง เมื่อ 31 ต.ค.60 เวลา 11:06 น. อ่าน 682 ตอบ 1 ) ตอบล่าสุด เมื่อ 1 พ.ย.60 เวลา 09:32 น.
ลดปริมาณรายงานกิจกรรม (โดย ประภาส เมื่อ 8 ต.ค.61 เวลา 13:15 น. อ่าน 143 ตอบ 0 )
การฃี้แจงรายงาน (โดย พรเพ็ญ มากเอียด เมื่อ 5 พ.ค.61 เวลา 09:47 น. อ่าน 198 ตอบ 0 )
ระบบโปรแกรม HRD 2006 เข้าไม่ค่อยได้ค่ะ (โดย สุวัลลี ฉันทกุล สสอ. ควนขนุน เมื่อ 7 ก.พ.61 เวลา 11:02 น. อ่าน 254 ตอบ 0 )
สอบข้อความในรายงาน ศพด. (โดย 09772 เมื่อ 5 ม.ค.61 เวลา 12:50 น. อ่าน 262 ตอบ 6 )
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 076778 ครั้ง ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2560
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน
Copyright © 2012 All rights reserve